Каталог матеріалів

Урок №179 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення звукового значення букви ф, Ф. Опрацювання вірша за В. Кравчуком і тексту «Виставка малюнків»

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №179. Читання. Закріплення звукового значення букви ф, Ф. Опрацювання вірша за В. Кравчуком і тексту «Виставка малюнків».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріплювати вміння читати текст із вивченими буквами, відповідати на запитання за змістом прочитаного; розвивати вміння зв'язно висловлюватися; спонукати бажання бачити красиве навколо себе;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота зв скоромовкою.

Слайд 7. Робота з чистомовкою.

Слайд 8. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 9. Повторення вивченого.

Слайд 10. Повторюємо вивчені букви.

Слайд 11. Читаємо швидко!

Слайд 12. Гра «Упіймай звук [ф]».

Слайд 13-15. LEGO-читанка.

Слайд 16. Рухлива вправа. Руханка «Фонтан»

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Закріплення знань, умінь та навичок

Слайд 17. Вправа «Передбачення».

Слайд 18-19. Щоденні 5» — читання для друга.

Слайд 20. Дайте відповіді на запитання.

Слайд 21. Використання стратегії «Ромашка Блума».

Слайд 22. Фізкультхвилинка.

Слайд 23. Робота зі скоромовками.

Слайд 24. Виберіть собі скоромовку і навчіться швидко її читати.

Слайд 25. Конкурс на кращого читця скоромовки.

Слайд 26. Творче завдання

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 27. Гра «Слово в слові».

Слайд 28. Гра «Склади слова».

Слайд 29. Гра «Картинка заблукала».

Слайд 30. Гра «Правда чи ні?».

Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Імбирний настрій». Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні