Каталог матеріалів

Урок №172 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Письмо. Письмо малої букви щ, складів і слів з нею. Словниковий диктант.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №172. Письмо. Письмо малої букви щ, складів і слів з нею. Словниковий диктант.

Очікувані результати: учні формують і розвивають навички письма; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в парах, групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити писати малу букву щ; розвивати спритність пальчиків і чіткість мовлення під час вправи «Хрущ»; вправляти в письмі підготовчих елементів; учити знаходити елементи для заданої букви, складати слова із поданих складів; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати охайність, уважність;

здоров’язберігаючої: вправляти у правильному розміщенні олівця учнів, які пишуть правою/лівою рукою; розвивати окомір, увагу, дрібні м’язи руки та м’язову пам’ять дітей, увагу, логічне мислення;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3.  Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 4.  Прочитай вірш ЩО КОМУ СНИТЬСЯ.

Слайд 5.  Відгадай загадку

Слайд 6.  Вправа «Входження у малюнок».

Слайд 7.  Пальчикова гімнастика. Вправа «Хрущ» (зошит, с. 49).

Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 8.  Підготовчі вправи до написання літери «ща» (с. 50).

Слайд 9.  Написання малої літери «щ».

Слайд 10. Робота в зошиті.

Слайд 11. Робота в зошиті. Вправа «Один — багато».

Слайд 12. Написання речень.

Слайд 13.  Фізкультхвилинка

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 14. Диктант.

Слайд 15. Творче завдання.

Слайд 16-17. Списування з друкованого.

Рефлексія уроку. Вправа «Ранець-м'ясорубка-кошик».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні