Каталог матеріалів

Урок №167 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення звукових значень вивчених букв

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

 

Урок №167. Читання. Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання віршів «Я – українка» (за О.Василенко), «Прапор нашої країни» (за Г. Чубач),та оповідання «Київ».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріплювати вміння читати текст із вивченими буквами, відповідати на запитання за змістом прочитаного; розвивати вміння зв'язно висловлюватися; виховувати любов та повагу до своєї держави;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Емоційне налаштування «Екран настрою».

Слайд 4-7. Вправа «Вітання».

Слайд 8. Робота з чистомовкою.

Слайд 9. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 10. Гра «Упіймай звук [йі].

Слайд 11-13. Читання складів.

Слайд 14. Рухлива вправа.

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Закріплення знань, умінь та навичок

Слайд 15-16. Читання вірша.

Слайд 17. «Щоденні 5» — читання для себе.

Слайд 18. Дай відповідь на запитання.

Слайд 19. Розгадування кросворда «Батьківщина».

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

Слайд 21. Вправа «Передбачення»

Слайд 22. Щоденні 5. Слухаю і розумію.

Слайд 23. Використання стратегії «Ромашка Блума».

Слайд 24. Готуємось читати правильно.

Слайд 25. Читання тексту «ланцюжком».

Слайд 26. ЛЕГЕНДА

Слайд 27. Використання стратегії «РАФТ». Робота в парах.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 28-30. Віднови порядок в реченні та побудуй LEGO-вежу (згори до низу).

Слайд 31. Вправа «Відкритий мікрофон».

Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Світлофор настрою». Перейдіть дорогу, використавши пропуск у вигляді цеглинки LEGO.

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні