Каталог матеріалів

Урок №163 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Буква ї, Ї позначення нею звуків [йі]. Звуковий аналіз слів. Читання слів. Словникові вправи.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №163. Читання. Буква ї, Ї позначення нею звуків [йі]. Звуковий аналіз слів. Читання слів. Словникові вправи.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

навчити правильно вживати букву ї на позначення двох звуків [йі]; формувати читацькі навички; розвивати мовлення, фонематичний слух;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Емоційне налаштування «Екран настрою».

Слайд 4-7. Вправа «Вітання».

Слайд 8. Робота зв скоромовкою.

Слайд 9. Гімнастика для очей.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 10. Послухай вірш.

Слайд 11. Правильно вимовляємо звуки

Слайд 12-14. Ознайомлення з літерою.

Слайд 15. Робота з конструктором LEGO

Слайд 16. Рухлива вправа.

Слайд 17-18. Читання слів.

Слайд 19. Опрацювання вірша «Трамвайчик» Анатолія Камінчука. Вправа «Передбачення» за малюнком.

Слайд 20. Щоденні 5. Слухаю і розумію.

Слайд 21. Дай відповідь на запитання.

Слайд 22. Самостійне напівголосне читання.

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Слайд 24. Вправа «Передбачення».

Слайд 25. Щоденні 5. Слухаю і розумію.

Слайд 26. Дай відповідь на запитання.

Слайд 27. Конкурс на кращого читця вірша.

Слайд 28. Щоденні 5. Слухаю і розумію.

Слайд 29. Читання вірша «ланцюжком».

Слайд 30. Опрацювання тексту за технологією «Ромашка Блума».

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 31. Гра «Аукціон».

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Світлофор настрою». Перейдіть дорогу, використавши пропуск у вигляді цеглинки LEGO.

Слайд 32. З якою буквою ознайомилися на уроці? (ї).

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні