Каталог матеріалів

Урок №159 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення знань про букву є, Є. Скоромовка. Опрацювання казки «Як білка і заєць не впізнали одне одного».

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №159. Читання. Закріплення знань про букву є, Є. Скоромовка. Опрацювання казки «Як білка і заєць не впізнали одне одного».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

навчити правильно вживати букву є на позначення двох звуків [йе]; формувати читацькі навички; розвивати мовлення, фонематичний слух;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота з чистомовкою.

Слайд 7. Робота зі скоромовкою.

Слайд 8. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 9. Повторюємо вивчені букви.

Слайд 10. Гра «Буква загубилася».

Слайд 11. Читаємо швидко!

Слайд 12. Рухлива вправа.

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Закріплення знань, умінь та навичок

Слайд 13. Вправа «Квест-дослідження». Спостереження за вимовою звука.

Слайд 14. Склади звукові схеми до слів.

Слайд 15.  Читання слів (повільно, швидко).

Слайд 16. Допоможіть єнотику прочитати слова.

Слайд 17. Вправа «Передбачення»

Слайд 18. «Щоденні 5» — читання для друга.

Слайд 19. Дай відповідь на запитання.

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

Слайд 21. Вправа «Входження у малюнок».

Слайд 22. Щоденні 5. Слухаю і розумію.

Слайд 23. Гра «Продовжте речення».

Слайд 24. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 25. Читання «ланцюжком».

Слайд 26. Дай відповідь на запитання.

Слайд 27. Дискусійна сітка Елвермана, або «павутинка» дискусії

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 28. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 29. Гра «Картинка заблукала».

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Веселка».

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні