Каталог матеріалів

Урок №157 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Букви є, Є. Позначення буквами є, Є звуків [йе] і м'якості по¬переднього приголосного та звука [е]

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №157. Читання. Букви є, Є. Позначення буквами є, Є звуків [йе] і м'якості попереднього приголосного та звука [е]. Опрацювання віршів. Читання в ролях. Відгадування загадок.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

навчити правильно вживати букву є на позначення м'якості приголосних у сполученні з голосним [е]; формувати читацькі навички;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота зв скоромовкою.

Слайд 7. Гімнастика для очей.

Слайд 8. Послухай вірш.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 9. Ознайомлення з літерою.

Слайд 10. Склади звукові схеми до слів.

Слайд 11. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 12. Позначення звука [е] буквою «є».

Слайд 13. На що схожа буква?.

Слайд 14. Робота з конструктором LEGO

Слайд 15. Рухлива вправа.

Слайд 16. Читання слів.

Слайд 17. Щоденні 5. Слухаю і розумію.

Слайд 18. Словникова робота.

Слайд 19. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 20. Читання «ланцюжком».

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

Слайд 22. Вправа «Передбачення».

Слайд 23. Самостійне напівголосне читання.

Слайд 24. Вправа «Входження в малюнок».

Слайд 25. Щоденні 5. Читання з другом.

Слайд 26-27. Робота над загадками.

Слайд 28. Дай відповідь на запитання.

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 29. Гра «Аукціон».

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Яблучний настрій». Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.

Слайд 30. З якою буквою ознайомилися на уроці? (є).

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні