Каталог матеріалів

Урок №155 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання тексту «Вишня»

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №155. Читання. Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання тексту «Вишня».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріплювати вміння учнів читати зв'язні тексти, відповідати на запитання за змістом прочитаного; продовжувати формувати навички звуко-буквеного аналізу слів; розвивати пізнавальні інтереси;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота над чистомовкою.

Слайд 7. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 8. Читаємо швидко!

Слайд 9. Гра «Упіймай звук [йу] або [у]».

Слайд 10. Рухлива вправа.

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Закріплення знань, умінь та навичок

Слайд 11. Гра «Аукціон знань».

Слайд 12. Стратегія «Передбачення».

Слайд 13.  Вправа «Входження в малюнок».

Слайд 14. Щоденні 5. Слухаю і розумію.

Слайд 15. Готуємось читати правильно.

Слайд 16. Читання тексту «ланцюжком».

Слайд 17. Вправа «Заверши речення».

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

Слайд 19-25. Дай відповіді на запитання.

Слайд 26. Використання стратегії «РАФТ». Робота в парах.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 27. Гра «Конструктори або Склади слова».

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Відкритий мікрофон».

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні