Каталог матеріалів

Урок №154 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Письмо. Письмо великої букви Ю, слів з нею. Написання речень. Письмо під диктовку. РЗМ.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №154. Письмо. Письмо великої букви Ю, слів з нею. Написання речень. Письмо під диктовку.

Очікувані результати: учні формують і розвивають навички письма; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в парах, групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити писати велику букву Ю; вправляти в письмі підготовчих елементів великої букви Ю; звернути увагу на написання елементів великої букви Ю; порівняти з малою ю, визначити відмінність; порівняти з великими рукописними буквами І, Н, виявити спільні елементи;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати охайність, уважність;

здоров’язберігаючої: вправляти у правильному розміщенні олівця учнів, які пишуть правою/лівою рукою; розвивати окомір, увагу, дрібні м’язи руки та м’язову пам’ять дітей, увагу, логічне мислення;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3.  Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 4-5. Прочитайте вірш.

Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Удосконалення знань, умінь та навичок.

Слайд 6.  Порівняння друкованої та рукописної літер «Ю» (зошит, с. 36).

Слайд 7.  Написання великої літери Ю.

Слайд 8.  Пальчикова гімнастика.

Слайд 9.  Робота в зошиті.

Слайд 10.  Метод «Біном фантазій»

Слайд 11.  Робота в зошиті.

Слайд 12.  Фізкультхвилинка

Слайд 13. Диктант.

Слайд 14.  Творче списування.

Слайд 15. Інтерактивна вправа.

ІV. Рефлексія уроку. Вправа «Емоційна ромашка». Дай відповіді цеглинками LEGO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні