Каталог матеріалів

Урок №153 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення знань про букву ю, Ю. Загадки. Робота з дитячою книжкою

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №153. Читання. Закріплення знань про букву ю, Ю. Загадки.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

навчити правильно вживати букву ю на позначення двох звуків [йу]; формувати читацькі навички; дати уявлення про слова, що звучать та пишуться однаково, але мають різне значення;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота над чистомовкою.

Слайд 7. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 8. Повторюємо вивчені букви.

Слайд 9. Читаємо швидко!

Слайд 10. Робота зі звуковими схемами.

Слайд 11. Рухлива вправа.

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Закріплення знань, умінь та навичок

Слайд 12. Вправа «Квест-дослідження».

Слайд 13. Читання слів.

Слайд 14.  Робота над загадкою Алли Свашенко.

Слайд 15. Робота над власними назвами.

Слайд 16. Робота над текстом «Хто старший? Хто молодший?».

Слайд 17. Дай відповідь на запитання.

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

Слайд 19. Вправа «Передбачення».

Слайд 20. Щоденні 5. Слухаю і розумію.

Слайд 21. Опрацювання тексту за технологією «Ромашка Блума».

Слайд 22. Конкурс на кращого читця вірша.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 23. Дай відповідь на запитання.

Слайд 24. Гра «Картинка заблукала».

Слайд 25. Вправа «Обмін думками»

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Відкритий мікрофон».

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні