Каталог матеріалів

Урок №147 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Букви я, Я. Позначення буквами я, Я звуків [йа] і м'якості по¬переднього приголосного та звука [а]. Інсценування казки «Родичі».

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №147. Читання. Букви я, Я. Позначення буквами я, Я звуків [йа] і м'якості попереднього приголосного та звука [а]. Інсценування казки «Родичі».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

навчити правильно вживати букву я на позначення м'якості приголосних у сполученні з голосним [а]; формувати читацькі навички; розвивати мовлення, фонематичний слух.

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота над чистомовкою.

Слайд 7. Гімнастика для очей.

Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 8. Прочитайте слова.

Слайд 9. Звуковий аналіз слів.

Слайд 10. Гра «Буква загубилася».

Слайд 11-12. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 13-14. Знайомимося з буквою.

Слайд 15. Робота з конструктором LEGO

Слайд 16. Рухлива вправа «Це здорово!».

Слайд 17. Вправи з читання.

Слайд 18-19. Читання слів.

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

Слайд 21. Вправа «Передбачення».

Слайд 22-23. Читання казки вчителем.

Слайд 24. Опрацювання тексту за технологією «Ромашки Блума».

Слайд 25. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 26. Читання «ланцюжком».

Слайд 27. Вправа «Заверши речення»

Слайд 28. Завдання для справжніх «акторів».

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 29. Гра «Аукціон».

Слайд 30. Гра «Склади слова».

Слайд 31. Ребус.

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 32. З якою буквою ознайомилися на уроці? (я).

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні