Каталог матеріалів

Урок №145 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення звукового значення букви ц, Ц. Загадки.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №145. Читання. Закріплення звукового значення букви ц, Ц. Загадки.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріпити вивчену літеру «це», її звукові значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами; розвивати вміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-8. Фонетичні загадки.

Слайд 9. Робота над чистомовкою.

Слайд 10. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 11. Повторюємо вивчені букви.

Слайд 12. Читаємо швидко!

Слайд 13. Звуко-буквений аналіз слів

Слайд 14. Рухлива вправа.

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Закріплення знань, умінь та навичок

Слайд 15. Гра «Чи швидко ви орієнтуєтеся в словах?» (с. 35)

Слайд 16. Гра «Відгадайте уроки»

Слайд 17. Фізкультхвилинка.

Слайд 18. Щоденні 5. Слухаю і розумію.

Слайд 19. Вправа «Відкритий мікрофон»

Слайд 20. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 21. Читання «ланцюжком».

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 22. Гра «Склади слова».

Слайд 23. Читаємо швидко!

Слайд 24. Гра «Картинка заблукала».

Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Мій настрій». Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні