Каталог матеріалів

Урок №143 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звуки [ц], [ц'], позначення їх буквами ц, Ц (це). Звуковий аналіз слів. Читання складів,слів. Мовні вправи.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №143. Читання. Звуки [ц], [ц'], позначення їх буквами ц, Ц (це). Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів. Мовні вправи. Опрацювання вірша «Порожній козуб» (за В.Лучуком).

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити розрізняти звуки [ц] і [ц'], сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [ц] і [ц']; ознайомити з друкованою буквою ц, Ц, що може позначати звуки [ц] і [ц']; формувати вміння читати склади, слова та текст з буквою ц; формувати навичку читання слів із вивченими буквами.

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-8. Фонетичні загадки.

Слайд 9. Робота над чистомовкою.

Слайд 10. Робота над скоромовкою

Слайд 11. Гімнастика для очей.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 12. Прочитайте слова.

Слайд 13. Гра «Упіймай звук [ч]».

Слайд 14. Гра «Буква загубилася».

Слайд 15-16. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 17-18. Знайомимося з буквою.

Слайд 19. Робота з конструктором LEGO

Слайд 20. Рухлива вправа «Це здорово!».

Слайд 21. Звуковий аналіз слів

Слайд 22. Звуковий аналіз слів

Слайд 23. Гра «Утвори слово з пропущених букв»

Слайд 24. Вправи з читання.

Слайд 25. Читання слів.

Слайд 26. Читання променевих слів (ручка, річка).

Слайд 27. Читання слів «Багато — один».

Слайд 28. Фізкультхвилинка.

Слайд 29. Вправа «Передбачення».

Слайд 30. Читання вірша вчителем.

Слайд 31. Дай відповідь на запитання.

Слайд 32. Читання вголос вірша учнями.

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 33. Гра «Допитливий/допитлива»

Слайд 34. Гра «Аукціон».

Слайд 35. Ребус.

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Мій настрій». Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.

Слайд 36. З якою буквою ознайомилися на уроці? (ц).

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні