Каталог матеріалів

Урок №139 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення звукового значення букви ч, Ч. Опрацювання тексту «Наш веселий клас».. Робота з дитячою книжкою.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №139. Читання. Закріплення звукового значення букви ч, Ч. Опрацювання тексту «Наш веселий клас».. Робота з дитячою книжкою.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріплювати вміння читати текст із вивченими буквами, відповідати на запитання за змістом прочитаного; розвивати вміння зіставляти зміст тексту з малюнком, розповідати за малюнком;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота з чистомовкою

Слайд 7. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 8. Повторюємо вивчені букви.

Слайд 9. Читаємо швидко!

Слайд 10. Рухлива вправа.

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Закріплення знань, умінь та навичок

Слайд 11. Послухай вірш.

Слайд 12. Словникова робота.

Слайд 13. Вправа «Квест-цікавинка».

Слайд 14. Правила поведінки в театрі.

Слайд 15-16. Гра «Так чи ні?» (робота з цеглинками LEGO)

Слайд 17. Ознайомлення з видами театрів.

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

Слайд 19. Вправа «Передбачення»

Слайд 20. Щоденні 5. Слухаю і розумію

Слайд 21-23. Розігрування сценки за віршем.

Слайд 24. Вправа «Відкритий мікрофон».

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 25. Гра «Картинка заблукала».

Слайд 26. Вправа «Так — ні».

Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Імбирний настрій». Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні