Каталог матеріалів

Урок №137 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звук [ч], позначення його буквами ч, Ч (че). Читання складів, слів. Звуковий аналіз слів. Скоромовки.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №137. Читання. Звук [ч], позначення його буквами ч, Ч (че). Читання складів, слів. Звуковий аналіз слів. Скоромовки.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

розвивати вміння сприймати на слух невеликий текст; виокремлювати в ньому слова зі звуком [ч]; ознайомити із друкованою буквою ч, Ч; учити читати склади-злиття і слова з буквою ч; формувати літературну вимову слів із цим звуком; формувати навичку читання слів і тексту з вивченими буквами, уявлення про залежність значення слова.

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота над скоромовкою

Слайд 7. Гімнастика для очей.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 8. Гра «Упіймай звук [ч]».

Слайд 9. Гра «Буква загубилася».

Слайд 10-11. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 12. Звуковий аналіз слів.

Слайд 13-14. Знайомимося з буквою.

Слайд 15. Робота з конструктором LEGO

Слайд 16. Рухлива вправа «Це здорово!».

Слайд 17. Виділення звука [ч].

Слайд 18. Вправи з читання.

Слайд 19-20. Читання слів.

Слайд 21-22. Читання слів.

Слайд 23. Утворення «лагідних» слів.

Слайд 24. Фізкультхвилинка.

Слайд 25. Прочитайте скоромовку.

Слайд 26. Конкурс на кращого читця скоромовки.

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 27. Гра «Допитливий/допитлива»

Слайд 28. Гра «Аукціон».

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Імбирний настрій». Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.

Слайд 29. З якою буквою ознайомилися на уроці? (ч).

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні