Каталог матеріалів

Урок №135 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення знань про букву ш, Ш, її звукове значення.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №135. Читання. Закріплення знань про букву ш, Ш, її звукове значення. Опрацювання вірша «На березі береза» (за А.Качаном) та тексту «Привіт, Сашку!».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріпити вивчену літеру, її звукові значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами; розвивати вміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; формувати навичку уявлення про слова, однакові за звучанням, але різні за значенням;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота з чистомовкою

Слайд 7. Робота над скоромовкою

Слайд 8. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 9. Повторюємо вивчені букви.

Слайд 10. Читаємо швидко!

Слайд 11. Гра «Упіймай звуки [ш]».

Слайд 12. Рухлива вправа.

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Закріплення знань, умінь та навичок

Слайд 13. Читання слів (с. 26).

Слайд 14. Робота над словами.

Слайд 15. Робота над словами, що мають різне значення.

Слайд 16. Вправа «Відповідаємо цеглинками»

Слайд 17. Фізкультхвилинка.

Слайд 18-20. Вправа «Передбачення за словами»

Слайд 21. Щоденні 5. Слухаю і розумію

Слайд 22. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 23. Читання «ланцюжком».

Слайд 24. Вправа «Заверши речення»

Слайд 25. Використання стратегії «РАФТ». Робота в парах

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 26. Гра «СМС».

Слайд 27. Гра «Картинка заблукала».

Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Імбирний настрій». Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні