Каталог матеріалів

Урок №132 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Перевіряємо множення та ділення

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 132. Перевіряємо множення та ділення.

Мета: формувати поняття арифметичних дій множення та ділення, актуалізувати розуміння способів перевірки додавання й віднімання, взаємозв’язку множення та ділення, сутності дії ділення; узагальнити правила перевірки правильності виконання арифметичних дій додавання й віднімання, множення та ділення; закріпити вміння перевіряти правильність арифметичних дій; формувати вміння розв’язувати задачі на прикладі задач на кратне порівняння.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 11-14. Завдання 1. Знайди значення виразів, виконай перевірку.

Слайд 15-18. Завдання 2. Як пов'язані дії множення і ділення? З кожної рівності на множення склади дві рівності на ділення.

Слайд 19. Завдання 4. Утвори пари рівностей. За якою ознакою це можна виконати? Який висновок можна зробити?

Слайд 20-23. Завдання 4. Висновок.

Слайд 24. Фізкультхвилинка

Слайд 25-26. Завдання 5. Усно обчисли та виконай перевірку.

Слайд 27-28. Завдання 6. Поясни короткий запис задачі та її розв'язування за схемою аналізу.

Слайд 29. Завдання 7. Зістав наступну задачу з попередньою. Чи є ці задачі оберненими? У чому їх відмінність? Як вона вплине на розв'язання? Що зміниться? Поясни розв'язування задачі за поданою вище схемою аналізу.

Слайд 30. Рухлива вправа

Слайд 31. Завдання 1. Знайди значення виразів, виконай перевірку.

Слайд 32-33. Завдання 2. Знайди значення сум; добутків. Із кожної рівності на додавання склади дві рівності на віднімання. З кожної рівності на множення склади дві рівності на ділення.

Слайд 34. Завдання 3. Знайди значення різниць; часток. Як перевірити результат віднімання? результат ділення?

Слайд 35. Завдання 4. Перевір роботу учня. Виправ помилки, якщо вони є.

Слайд 36. Завдання 5. Зістав задачі 1 і 2. Чи є ці задачі оберненими?

Слайд 37-38. Завдання 6. Розв'яжи задачу 1. 2.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Слайд 39. Домашні тренувальні вправи. 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні