Каталог матеріалів

Урок №131 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо таблицю множення числа 7; таблицю ділення на 7

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 131. Досліджуємо таблицю множення числа 7; таблицю ділення на 7.

Мета: формувати навички табличного множення та ділення, актуалізувати розуміння сутності множення та ділення, переставного закону множення, випадки множення та ділення на 1 і на 10; ознайомити з таблицею множення числа 7; вчити запам’ятовувати табличні результати; дослідити залежність значення добутку від зміни одного з множників; вчити застосовувати табличні результати; формувати вміння розв’язувати прості задачі на розкриття суті множення та ділення, вміння порівнювати вирази; закріпити вміння знаходити невідомий компонент ділення.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 14. Завдання 1. Закінчи складання таблиці множення числа 7. Які випадки множення числа 7 ти вже знаєш? Назви результати в порядку зростання; у порядку спадання.

Слайд 15. Завдання 2. Досліди таблицю множення числа 7. Віднови рівності. Розкажи переставний закон множення. Значення яких виразів ти можеш назвати без обчислень?

Слайд 16-17. Завдання 3. Поясни різні способи знаходження результату добутку 7 і 8. Як легко обчислити результат 7 і 9? 7 і 7?

Слайд 18. Завдання 4. Обведи в числовому ряді «зайве» число.

Слайд 19-21. Завдання 5. Який компонент змінюється в рівностях? У скільки разів? Як це вплине на результат? Перевір це обчисленням.

Слайд 22. Фізкультхвилинка.

Слайд 23. Завдання 6. Віднови таблицю множення. Склади з кожної рівності на множення дві рівності на ділення.

Слайд 24-26. Завдання 7. Розв'яжи задачу. Склади і розв'яжи можливі обернені задачі.

Слайд 27. Завдання 8. Накресли відрізок ВК завдовжки 14 см. Розділи його точками на 7 рівних частин.

Слайд 28. Завдання 9. Знайди значення виразів. За потреби користуйся таблицями множення.

Слайд 29. Завдання 10. Порівняй вирази.

Слайд 30. Завдання 11. Знайди невідомий компонент або результат дії.

Слайд 31. Рухлива вправа.

Слайд 32-33. Завдання 2. Віднови попередній і наступний табличні випадки множення.

Слайд 34. Завдання 3. Із числового ряду вилучи «зайве» число.

Слайд 35. Завдання 4. Обчисли за зразком. За потреби користуйся таблицею.

Слайд 36. Завдання 5. Порівняй числа. З'ясуй, у скільки разів одне число більше або менше від іншого?

Слайд 37. Завдання 6. Знайди значення виразу зі змінною.

Слайд 38. Домашні тренувальні вправи. 

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні