Каталог матеріалів

Урок №130 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Розв’язуємо складені задачі на кратне порівняння

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 130. Розв’язуємо складені задачі на кратне порівняння.

Мета: актуалізувати розуміння характеру залежності результату множення або ділення від зміни одного з компонентів, знання правила кратного порівняння та уміння визначати, у скільки разів одне число більше або менше за інше; ознайомити із залежністю результату арифметичної дії множення від зміни одного з компонентів; формувати вміння розв’язувати складені задачі на прикладі задач на кратне порівняння, що містять одну-дві прості задачі на розкриття суті множення або ділення, а також уміння обчислювати значення виразів на кілька дій.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 18. Завдання 1. Порівняй числа. У скільки разів одне число більше за інше? менше від іншого?

Слайд 19-21. Завдання 2. Досліди, як змінився множник. У скільки разів? Як змінився добуток? У скільки разів? Що цікаве можна помітити?

Слайд 22. Завдання 2. Висновок.

Слайд 23. Завдання 3. Прочитай задачі 1 і 2. Поясни складання короткого запису кожної задачі. Зістав задачі. Поясни розв'язування задач за схемою аналізу. У чому відмінність задач? Як ця відмінність вплине на розв'язання задачі 2?

Слайд 24. Завдання 3. Розв'яжи задачу 1.

Слайд 25. Завдання 3. Розв'яжи задачу 2.

Слайд 26. Фізкультхвилинка

Слайд 27. Завдання 3. Прочитай задачі 3 і 4. Поясни складання короткого запису кожної задачі. Зістав задачі. Поясни розв'язування задач за схемою аналізу. У чому відмінність задач? Як ця відмінність вплине на розв'язання задачі 4?

Слайд 28. Завдання 3. Розв'яжи задачу 3.

Слайд 29. Завдання 3. Розв'яжи задачу 4.

Слайд 30-31. Завдання 4. Знайди значення виразів. За потреби користуйся таблицями множення.

Слайд 32. Завдання 5. Визнач, скільки коштують книжки, та заповни таблицю.

Слайд 33. Рухлива вправа

Слайд 34-35. Завдання 1. У скільки разів одне число більше або менше за інше?

Слайд 36-38. Завдання 2. Досліди, як змінився множник. У скільки разів? Як змінився добуток? У скільки разів? Зроби висновок.

Слайд 39. Завдання 3. Розв'яжи задачу 1 усно. Зістав задачі 1 і 2. У чому їх відмінність? Як вона вплине на розв'язування задачі 2? Розв'яжи задачу 2.

Слайд 40. Завдання 3. Розв'яжи задачу 2.

Слайд 41. Завдання 4. Порівняй вирази зручним для тебе способом.

Слайд 42. Завдання 5. Знайди значення виразів, користуючись таблицями.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Слайд 43. Домашні тренувальні вправи. 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні