Каталог матеріалів

Урок №130 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Письмо. Письмо малої букви ж, складів і слів з нею. Навчальний диктант

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №130. Письмо. Письмо малої букви ж, складів і слів з нею. Навчальний диктант.

Очікувані результати: учні формують і розвивають навички письма; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в парах, групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити писати малу букву ж; розвивати спритність пальчиків і чіткість мовлення під час вправи «Жабки»; вправляти в письмі підготовчих елементів; звернути увагу на паралельність елементів малої букви ж; порівняти її з рукописними буквами с, х, виявити спільні елементи;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати охайність, уважність;

здоров’язберігаючої: вправляти у правильному розміщенні олівця учнів, які пишуть правою/лівою рукою; розвивати окомір, увагу, дрібні м’язи руки та м’язову пам’ять дітей, увагу, логічне мислення;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3.  Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 4.  Повторення вивченого.

Слайд 5-6.  Робота над загадками.

Слайд 7.  Підготовчі вправи.

Слайд 8.  Метод «Біном фантазії»

Слайд 9.  Робота з конструктором LEGO.

Слайд 10.  Пальчикова гімнастика. Вправа «Жабки» (зошит, с. 15).

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 11.  Підготовчі вправи до написання літери «же» (с. 16).

Слайд 12. Написання малої літери «ж».

Слайд 13. Робота в зошиті.

Слайд 14.  Вправа для очей

Слайд 15. Робота в зошиті.

Слайд 16. Списування з друкованого тексту.

Слайд 17.  Фізкультхвилинка

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 18. Диктант.

Слайд 19.  Творче завдання.

Слайд 20. Спиши скоромовку.

Рефлексія уроку. Рефлексія «Мій настрій». Обери смайлика, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні