Каталог матеріалів

Урок №13 для 5 класу з інформатики за Н. Морзе - Інструктаж з БЖД. Програми для роботи з графікою.

«___»__________ 20___ року

Урок №13. Програми для роботи з графікою

Завдання уроку: розвиток мислення та вміння навчатися; надання можливості для творчого розвитку та самореалізації учня/учениці, зокрема із застосуванням цифрових інструментів; формувати вміння вчитися протягом життя, використовуючи різні джерела інформації, вчити методів та прийомів навчання.

Розвиток компетентностей: висловлення власної думки в усній і письмовій формі та за допомогою цифрових пристроїв й відповідної термінології; генерування й реалізація ідей з використанням цифрових технологій; формування прагнення самостійно опановувати нові інформаційні технології й цифрові інструменти при формуванні власного цифрового середовища.

Розвиток наскрізних вмінь та навичок: критичне та системне мислення, використовуючи різноманітні ресурси та способи оцінювання якості доказів, надійності джерел і достовірності відомостей, отриманих з електронних ресурсів; оцінювати ризики під час використання цифрових пристроїв.

Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей: усвідомлення наслідків використання інформаційних і комунікаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього природного середовища, дотримання етичних, культурних і правових норм інформаційної взаємодії.

Очікувані результати: учні пам'ятають правила поведінки у комп'ютерному класі; знають, які бувають об’єкти, їх властивості та значення властивостей об’єкта.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проєктор.

Програмне забезпечення: мультимедійний проєктор

Хід уроку

І. Організаційний та мотиваційний етап

  • Привітання з класом

Повідомлення теми і мети уроку.

Сьогодні на уроці ми з вами:

  • обговоримо, чи безпечно публікувати свої фото в інтернеті;
  • дізнаємось про способи безпечної публікації фото в інтернеті;
  • навчимося створювати аватари у спеціальній програмі.

  • Інтелектуальна розминка

IІ. Актуалізація вивченого матеріалу

Демонстрація навчальних актуалізацій них слайдів.

ІІІ. Актуалізація набутих знань й формування вмінь та навичок

  • Робота за комп’ютером.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил без­пеки та санітарно-гігієнічних норм.

ІV. Рефлексія й підсумок навчальної діяльності

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні