Каталог матеріалів

Урок №129 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо таблицю множення числа 6; таблицю ділення на 6

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 129. Досліджуємо таблицю множення числа 6; таблицю ділення на 6.

Мета: формувати навички табличного множення та ділення, актуалізувати розуміння сутності множення та ділення, їх взаємозв’язку, вміння застосовувати переставний закон множення; дослідити складену таблицю множення числа 6, таблицю ділення на 6 та таблицю ділення із значеннями частки — числа 6; вчити застосовувати табличні результати під час обчислень; закріпити вміння встановлювати кратне відношення чисел; формувати вміння порівнювати математичні вирази, знаходити значення виразів зі змінною.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 16. Завдання 1. Закінчи складання таблиці множення числа 6. Досліди таблицю. На скільки кожний наступник результат більший за попередній? Кожний попередній – менше за наступний? Назви результати в порядку зростання; у порядку спадання.

Слайд 17. Завдання 2. Досліди таблицю множення числа 6. Визнач закономірність у змінюванні результатів. Віднови рівності.

Слайд 18. Завдання 4. Оленка винайшла власний спосіб відтворення результатів таблиці множення числа 6. Розгадай його. Спробуй придумати свій спосіб запам'ятовування.

Слайд 19. Фізкультхвилинка.

Слайд 20. Завдання 4. Обведи в числовому ряді «зайве» число.

Слайд 21. Завдання 5. Віднови таблицю множення. Склади з кожної рівності на множення дві рівності на ділення.

Слайд 22. Завдання 6. Порівняй числа. У скільки разів одне число більше за інше? Менше від іншого

Слайд 23-25. Завдання 7. Розв'яжи задачу. Склади і розв'яжи можливі обернені задачі.

Слайд 26. Завдання 8. Накресли відрізок СМ завдовжки 12 см. Розділи його точками на 6 рівних частин.

Слайд 27. Завдання 9. Порівняй вирази. У яких випадках можна не обчислювати значення виразів?

Слайд 28. Завдання 10. Знайди значення виразів зі змінною.

Слайд 29. Рухлива вправа.

Слайд 30-31. Завдання 2. Віднови попередній і наступний табличні випадки множення.

Слайд 32. Завдання 6. Обчисли за зразком. За потреби користуйся таблицею.

Слайд 33. Завдання 6. Порівняй числа. У скільки разів одне число більше за інше? Менше від іншого?

Слайд 34. Завдання 5. Знайди невідомий компонент або результат дії.

Слайд 35. Домашні тренувальні вправи. 

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні