Каталог матеріалів

Урок №127 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Збільшуємо або зменшуємо число у кілька разів

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 127. Збільшуємо або зменшуємо число у кілька разів.

Мета: формувати вміння розв’язувати складені задачі, навички табличного множення та ділення; актуалізувати вміння збільшувати або зменшувати число у кілька разів; закріпити знання вивчених табличних випадків множення та ділення; формувати вміння розв’язувати складені задачі, які містять просту задачу на збільшення або зменшення числа у кілька разів.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 13. Завдання 1. Кожне одноцифрове число збільш у 5 разів; кожне двоцифрове число зменш у 4 рази.

Слайд 14. Завдання 2. Зістав вирази в кожному стовпчику. Що змінюється? Припусти, як це вплине на результат. Перевір обчисленням істинність припущень.

Слайд 15. Завдання 3. Зістав задачі 1 і 2. Чим вони відрізняються? Як їх відмінність вплине на розв'язання задачі 2. Добери опорну схему до задачі 2, склади план розв'язування задачі.

Слайд 16. Завдання 3. Розв'яжи задачу 1.

Слайд 17. Завдання 3. Розв'яжи задачу 2.

Слайд 18. Завдання 3. Зістав задачі 2 і 3. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язання задачі 3.

Слайд 19. Завдання 3. Розв'яжи задачу 3.

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

Слайд 21. Завдання 4. Поясни розв'язування задачі 1 за схемою аналізу. Зістав задачі 1 і 2. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язування задачі2? Добери опорну схему до задачі 2, розв'яжи задачі.

Слайд 22. Завдання 3. Розв'яжи задачу 2.

Слайд 23. Завдання 4. Зістав задачі 2 і 3. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язування задачі 3? Склади план її розв'язування.

Слайд 24. Завдання 3. Розв'яжи задачу 3.

Слайд 24. Завдання 5. Побудуй прямокутник, периметр якого дорівнює 12 см. Якими можуть бути довжини прямокутника? Назви різні варіанти.

Слайд 25. Рухлива вправа.

Слайд 26. Завдання 1. Зістав задачі 1 і 2. Чим вони відрізняються? Як їх відмінність вплине на розв'язання задачі 2.

Слайд 27. Завдання 1. Зістав задачі 1 і 2. Чим вони відрізняються? Як їх відмінність вплине на розв'язання задачі 2.

Слайд 28. Завдання 2. Розв'яжи задачу 1 з поясненням. Зістав задачі1 і 2. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язування задачі 2? Розв'яжи задачу 2.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Слайд 29. Домашні тренувальні вправи. 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні