Каталог матеріалів

Урок №125 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звук [х], позначення його буквами х, Х (ха). Опрацювання тексту «Казкові хмаринки». Робота з дитячою книжкою.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №125. Читання. Звук [х], позначення його буквами х, Х (ха). Опрацювання тексту «Казкові хмаринки».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

розвивати вміння сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [х]; ознайомити із друкованою буквою х, Х; учити читати склади-злиття і слова з буквою х; формувати літературну вимову слів із глухими звуками; формувати навичку читання слів і тексту з вивченими буквами, уявлення про залежність значення слова.

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Емоційне налаштування «Екран настрою».

Слайд 4-9. Артикуляційна вправа.

Слайд 10. Робота над скоромовкою

Слайд 11. Гімнастика для очей.

Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 12. Гра «Упіймай звук [х]».

Слайд 13. Гра «Буква загубилася».

Слайд 14-15. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 16. Звуковий аналіз слів.

Слайд 17-18. Знайомимося з буквою.

Слайд 19. Робота з конструктором LEGO

Слайд 20. Рухлива вправа.

Слайд 21. Виділення звука [х].

Слайд 22. Вправи з читання.

Слайд 23. Читання односкладових слів.

Слайд 24. Читання слів. «Щоденні 5» — читання для друга.

Слайд 25. Читаємо швидко.

Слайд 26. Фізкультхвилинка.

Слайд 27. Робота над текстом. Стратегія «Передбачення».

Слайд 28. Вправа «Відкритий мікрофон»

Слайд 29. Вправа «Входження в малюнок».

Слайд 30. Щоденні 5. Читання з другом

Слайд 31. Вправа «Відкритий мікрофон»

Слайд 32. Читання тексту «ланцюжком».

Слайд 33-37. Дай відповіді на запитання

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 38. Гра «Допитливий/допитлива»

Слайд 39. Гра «Склади слова»

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 40. З якою буквою ознайомилися на уроці? (х).

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні