Каталог матеріалів

Урок №124 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Розв'язуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 124. Розв'язуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, навички табличного множення та ділення, актуалізувати розуміння залежності значення різниці від зміни від’ємника, знання опорних схем простих задач, уміння розв’язувати прості задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць та на розкриття суті множення та ділення; розкрити залежність значення частки від зміни дільника; формувати вміння розв’язувати складені задачі на прикладі задач на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, які містять одну просту задачу на розкриття суті добутку або частки, вміння обчислювати значення виразів зі змінною.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 19-20. Завдання 1. Усно доведи, що рівності є істинними. Зістав частки попарно. Як змінюється дільник? Як змінюється значення частки?

Слайд 21. Висновок.

Слайд 22. Фізкультхвилинка.

Слайд 23. Завдання 3. Перевір, чи правильно учні розв'язали задачу.

Слайд 24. Завдання 3. Розв'яжи задачу.

Слайд 25. Завдання 3. Склади обернену задачу, щоб шуканим у ній було число 32. Добери до неї схеми з поданих нижче, доповни їх.

Слайд 26. Завдання 4. Розв'яжи задачу.

Слайд 27. Завдання 4. Добери опорну схему до кожної задачі. Поясни розв'язування кожної задачі за схемою аналізу. Розділи кожну задачу на прості. Сформулюй план розв'язування кожної з поданих задач, розв'яжи задачі усно. 

Слайд 28. Завдання 3. Розв'яжи задачу.

Слайд 29. Завдання 4. Добери опорну схему до кожної задачі. Поясни розв'язування кожної задачі за схемою аналізу. Розділи кожну задачу на прості. Сформулюй план розв'язування кожної з поданих задач, розв'яжи задачі усно. 

Слайд 30. Завдання 3. Розв'яжи задачу.

Слайд 31. Завдання 5. Знайди значення виразів зі змінною.

Слайд 32. Рухлива вправа. 

Слайд 33. Завдання 1. Доведи, що подані рівності є істинними. Зістав частки попарно. Як зміна одного компонента впливає на значення частки?

Слайд 34. Завдання 2. Порівняй вирази. Як можна міркувати?

Слайд 35. Завдання 3. Перевір, чи правильно учні розв'язали задачу. 

Слайд 36. Завдання 3. Склади обернену задачу, щоб шуканим було число 8. Добери до одержаної задачі опорну схему та доповни її.

Слайд 37. Завдання 4. Порівняй вирази. За потреби користуйся таблицями множення і ділення.

Слайд 38. Домашні тренувальні вправи. 

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні