Каталог матеріалів

Урок №123 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення букви «знак м’якшення» . Буквосполучення ьо. Звуковий аналіз слів . Опрацювання тексту, добір до нього заголовка.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №123. Читання. Закріплення букви «знак м’якшення» . Буквосполучення ьо. Звуковий аналіз слів . Опрацювання тексту, добір до нього заголовка.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріпити вивчене про знак м'якшення; формувати навичку читання слів, речень і тексту зі знаком м'якшення; розвивати вміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, добирати заголовок, складати розповідь за початком і малюнками, розповідати за малюнком і про події з власного життя;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Вправа на постанову дихання та розвиток артикуляції.

Слайд 6. Робота з чистомовкою.

Слайд 7. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 8. Повторюємо вивчені букви.

Слайд 9. Гра «Сканворд».

Слайд 10. Читаємо швидко!

Слайд 11. Склади звукові схеми до слів.

Слайд 12. Рухлива вправа.

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 13. Робота за підручником (с. 14). Читання складів.

Слайд 14. Читання та порівняння слів.

Слайд 15-17. Читання скоромовки. Робота в парах.

Слайд 18. Читання слів. Робота в парах.

Слайд 19. Вправа «А ти знав? А ти знала?».

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

Слайд 21. Вправа «Входження в малюнок».

Слайд 22. Щоденні 5. Слухаю і розумію

Слайд 23. Вправа «Відкритий мікрофон»

Слайд 24. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 25. Читання «ланцюжком».

Слайд 26. Використання стратегії «Ромашка Блума».

Слайд 27. Гра «Продовж речення»

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 28. Пограй в мовні ігри.

Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Загадкові листи».

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні