Каталог матеріалів

Урок №121 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Буква ь («знак м’якшення»). Позначення цим знаком м’якості приголосних звуків. Читання слів із знаком м’якшення. Мовні вправи.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №121. Читання. Буква ь («знак м’якшення»). Позначення цим знаком м’якості приголосних звуків. Читання слів із знаком м’якшення. Мовні вправи.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

ознайомити з буквою «знак м'якшення», що позначає на письмі м'якість приголосних звуків; учити читати склади, слова зі знаком м'якшення; удосконалювати вміння розрізняти на слух та за артикуляційними особливостями тверді й м'які приголосні.

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Вправа на постанову дихання та розвиток артикуляції.

Слайд 6. Робота над скоромовкою

Слайд 7. Гімнастика для очей.

Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 8. Позначення м'якості приголосних звуків буквою «ь».

Слайд 9. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 10. Склади звукові схеми до слів.

Слайд 11-12. Знайомимося з буквою.

Слайд 13. Робота з конструктором LEGO

Слайд 14. Рухлива вправа.

Слайд 15. Ребус.

Слайд 16. Вправи з читання.

Слайд 17. Читання слів (швидко).

Слайд 18. Читання слів.

Слайд 19. Читання слів із завданням. Робота в парах. «Утворіть ніжні слова».

Слайд 20. Розширення знань дітей про слова, протилежні за значенням.

Слайд 21. Читання слів.

Слайд 22. Фізкультхвилинка.

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 23. Читання слів із завданням. Читання з другом («Щоденні 5»).

Слайд 24. Гра «Яким словам потрібний знак м'якшення?».

Слайд 25. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 26. Гра «Склади слова»

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Інтерв’ю».

Слайд 27. З якою буквою ознайомилися на уроці? (ь).

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні