Каталог матеріалів

Урок №12 для 6 класу з інформатики за Й.Ривкінд - Інструктаж з БЖД. Види графічних об’єктів у текстовому документі та їх властивості

«___»__________ 20___ року

Урок №12. Види графічних об’єктів у текстовому документі та їх властивості. Вставлення, редагування та форматування фігур у текстовому документі

Завдання уроку: розвиток мислення та вміння навчатися; надання можливості для творчого розвитку та самореалізації учня/учениці, зокрема із застосуванням цифрових інструментів; формувати вміння вчитися протягом життя, використовуючи різні джерела інформації, вчити методів та прийомів навчання.

Розвиток компетентностей: висловлення власної думки в усній і письмовій формі та за допомогою цифрових пристроїв й відповідної термінології; генерування й реалізація ідей з використанням цифрових технологій; формування прагнення самостійно опановувати нові інформаційні технології й цифрові інструменти при формуванні власного цифрового середовища.

Розвиток наскрізних вмінь та навичок: критичне та системне мислення, використовуючи різноманітні ресурси та способи оцінювання якості доказів, надійності джерел і достовірності відомостей, отриманих з електронних ресурсів; оцінювати ризики під час використання цифрових пристроїв.

Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей: усвідомлення наслідків використання інформаційних і комунікаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього природного середовища, дотримання етичних, культурних і правових норм інформаційної взаємодії.

Очікувані результати: учні пам'ятають правила поведінки у комп'ютерному класі; знають, які бувають види графічних об’єктів у текстовому документі та їх властивості; способи вставлення, редагування та форматування фігур у текстовому документі; вміють створювати, редагувати та форматувати фігури у текстовому документі.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проєктор.

Хід уроку

І. Організаційний та мотиваційний етап

  • Привітання з класом

Повідомлення теми і мети уроку.

Сьогодні на уроці ми з вами:

  • поговоримо про види графічних об’єктів у текстовому документі та їх властивості;
  • розглянемо способи вставлення, редагування та форматування фігур у текстовому документі;
  • навчимося створювати, редагувати та форматувати фігури у текстовому документі.

IІ. Актуалізація вивченого матеріалу

Демонстрація навчальних актуалізаційних слайдів.

ІІІ. Актуалізація набутих знань й формування вмінь та навичок

  • Робота за комп’ютером.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил без­пеки та санітарно-гігієнічних норм.

ІV. Рефлексія й підсумок навчальної діяльності

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні