Каталог матеріалів

Урок №117 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Розв'язуємо складені задачі на знаходження різниці

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №117. Розв'язуємо складені задачі на знаходження різниці.

Мета: закріпити знання табличних випадків множення та ділення з числом 2, розуміння переставного закону множення, правила про взаємозв’язок множення та ділення, розуміння сутності дії ділення; формувати вміння порівнювати добутки без обчислень; вчити застосовувати табличні результати в обчисленнях, у тому числі й при порівнянні математичних виразів; формувати вміння розв’язувати складені задачі на знаходження остачі, що містять просту задачу на розкриття суті множення.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 18-19. Завдання 1. Доведи усно, що 2∙9=18; 2∙6=12; 2∙5=10; 2∙8=16. З кожної рівності склади ще одну рівність на множення і дві рівності на ділення.

Слайд 20. Завдання 2. Порівняй вирази без обчислень.

Слайд 21. Завдання 3. Що означає: число a поділити на число b? Доведи, що рівності істинні.

Слайд 22. Завдання 4. Знайди значення виразів.

Слайд 23. Завдання 5. Порівняй вирази.

Слайд 24. Фізкультхвилинка.

Слайд 25. Завдання 6. Добери до задачі опорну схему з блокнота. Скориставшись підказками, склади план розв'язування задачі.

Слайд 26. Завдання 6. Розв'яжи задачу.

Слайд 27. Завдання 7. Зістав задачу з попередньою. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язання?

Слайд 28. Завдання 7. Склади і розв'яжи обернену задачу, щоб шуканим у ній було число 15. Як зміна шуканого вплине на розв'язання?

Слайд 29-30. Завдання 8. Поясни розв'язання задачі за кожною схемою. Розв’яжи задачу.

Слайд 31. Рухлива вправа. 

Слайд 32. Завдання 1. Добери до задачі опорну схему. Поясни схеми до задачі.

Слайд 33. Завдання 1. Зістав задачі 1 і 2. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язування задачі 2?

Слайд 34. Завдання 2. Знайди значення виразів, користуючись таблицями множення і ділення.

Слайд 35. Завдання 3. Накресли відрізок АВ завдовжки 10 см. Поділи його точками на дві рівні частини. Чому дорівнює довжина однієї такої частини?

Слайд 36. Завдання 4. Накресли відрізок КР завдовжки 8 см. Поділи його точками на частини по 2 см кожна. Зі скількох відрізків складається цілий відрізок?

Слайд 37. Домашні тренувальні вправи. 

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні