Каталог матеріалів

Урок №116 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо таблицю множення числа 2; таблицю ділення на 2

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №116. Досліджуємо таблицю множення числа 2; таблицю ділення на 2.

Мета: формувати поняття арифметичної дії множення та ділення; актуалізувати розуміння сутності арифметичних дій множення та ділення, їх взаємозв’язок, розуміння переставного закону множення; дослідити складену таблицю множення числа 2, таблицю ділення на 2 та таблицю ділення зі значеннями частки — числа 2; вчити застосовувати табличні результати під час виконання вправ на обчислення.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 20. Завдання 1. Які випадки множення числа 2 ти знаєш? Склади таблицю множення числа 2. Зістав усі вирази. Що в них спільне? Що змінюється? Як змінюються результати в порядку зростання; у порядку спадання.

Слайд 21. Завдання 2. Як і на скільки відрізняється в таблиці множення числа 2 наступний результат від попереднього? Попередній від наступного? Скориставшись цими закономірностями, віднови рівності.

Слайд 22. Завдання 3. Оленка винайшла власний спосіб відтворення результатів таблиці множення числа 2. Розгадай його.

Слайд 23. Завдання 3. Як можна згрупувати однакові доданки, обчислюючи значення добутку 2 і 6? 2 і 9?

Слайд 24. Фізкультхвилинка.

Слайд 25. Завдання 4. Обведи в числовому ряді «зайве» число.

Слайд 26. Завдання 5. Віднови таблицю множення. Склади з кожної рівності на множення дві рівності на ділення. Що цікаве в кожній таблиці ділення?

Слайд 27. Завдання 6. Знайди значення виразів.

Слайд 28. Рухлива вправа.

Слайд 29-30. Завдання 1. На скільки в таблиці множення числа 2 кожний наступний результат більший за попередній? Кожний попередній результат менший від наступного? Скориставшись цими закономірностями, віднови рівності.

Слайд 31-32. Завдання 2. Згадай переставний закон множення. Значення яких виразів ти можеш назвати без обчислень? Перевір роботу учня.

Слайд 33. Домашні тренувальні вправи. 

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні