Каталог матеріалів

Урок №115 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення букви г, Г, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №115. Читання. Закріплення букви г, Г, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах. Опрацювання тексту «Конкурс у класі».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

Закріпити в учнів уміння читати букву Г, г у словах різної структури; відпрацьовувати літературну вимову звуків [г], [г’]; вчити добирати слова, протилежні за значенням; предметно за допомогою малюнків пояснювати значення багатозначних слів;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Організація класу.

Слайд 4-6. Вправа на постанову дихання та розвиток артикуляції.

Слайд 7. Робота з чистомовкою.

Слайд 8. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 9. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 10. Повторюємо вивчені букви.

Слайд 11. Читаємо швидко!

Слайд 12. Гра «З’єднай схему зі словом».

Слайд 13. Рухлива вправа.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 14. Читання речень.

Слайд 15. Читання слів.

Слайд 16. Читання і добір слів, протилежних за значенням.

Слайд 17. Спостереження за предметними малюнками.

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

Слайд 19. Вправа «Входження в малюнок».

Слайд 20-21. Щоденні 5. Слухаю і розумію

Слайд 22. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 23. Читання «ланцюжком».

Слайд 24. Використання стратегії «Ромашка Блума».

Слайд 25. Гра «Знайти у тексті й прочитати речення»

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 26. Гра «Картинка заблукала».

Слайд 27. Гра «Так — ні»

Підсумок та рефлексія уроку. Оберіть відповідну цеглинку LEGO. Створіть пірамідку нашого настрою.

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні