Каталог матеріалів

Урок №112 для 3 класу з математики за С. Скворцовою - Розв’язуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 112. Розв’язуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного

Мета: формувати вміння розв’язувати типові задачі на знаходження четвертого пропорційного, удосконалювати навички множення і ділення круглих трицифрових чисел; актуалізувати розуміння істотних ознак задач на знаходження четвертого пропорційного, уміння розв’язувати задачі цього типу, у яких однаковою є велична одиниці вимірювання або загальна величина; ознайомити із задачами на знаходження четвертого пропорційного, у яких однаковою є кількість або час; вчити складати й розв’язувати обернені задачі; узагальнити знання математичної структури і плану розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного, у яких однаковою є кількість (час); формувати вміння виконувати додавання і віднімання круглих трицифрових чисел різними способами.

 

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4-6.  Усне опитування.

Слайд 7.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 8-10. Хвилинка каліграфії.

Слайд 11. Усний рахунок. Завдання 4. Виконай арифметичні дії.

Слайд 12-13. Завдання 1. Розв’яжи задачу 1. Зістав задачі 1 і 2. Чим вони відрізняються? Як ця відмінність впливає на розв’язання?

Слайд 14-15. Завдання 1. Зістав задачі 2 і 1. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв’язання задачі 2?

 Слайд 16. Фізкультхвилинка.

Слайд 17-19. Завдання 2. До задачі 2 у завданні 1 склади й розв’яжи три обернені задачі. Як зміна шуканого впливає на розв’язання?

Слайд 20. Запам'ятай!

Слайд 21-24. Завдання 3. Виконай обчислення різними способами: 1) укрупненням розрядних одиниць, 2) порозрядно, частинами, 3) на основі правила додавання числа до суми (або правила віднімання числа від суми).

Слайд 25. Рухлива вправа.

Слайд 26-28. Завдання 1. Перевір розв’язання задач 1 і 2. Зістав задачі 1 і 2. Що змінилось? Як ця зміна вплинула на план розв’язування задачі 2? Зістав задачі 2 і 3. Що змінилось? Як ця зміна вплинула на план розв’язування задачі 3?

Слайд 29-30. Завдання 2. З’ясуй, якого типу подана задача. Згадай план розв’язування таких задач і розв’яжи подану задачу.

Слайд 31-32. Завдання 3. Знайди значення сум і різниць різними способами.

Слайд 33. Завдання 4. Розв’яжи задачу.

Слайд 34. Рухлива вправа.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Слайд 35. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 36. Пояснення завдань домашньої роботи.