Каталог матеріалів

Урок №110 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо взаємозв'язок множення і ділення

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 110. Досліджуємо взаємозв'язок множення і ділення.

Мета: формувати поняття арифметичної дії множення та ділення; актуалізувати вміння множити з числами 1 і 0, розуміння взаємозв’язку додавання й віднімання; ознайомити із взаємозв’язком множення та ділення; вчити складати з однієї рівності на множення по дві — на ділення; здійснювати пропедевтику способу перевірки правильності дії множення; закріпити вміння множити з числами 1 і 0; формувати вміння розв’язувати задачі.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 11. Завдання 1. Знайди значення виразів. Значення яких виразів

ти вже знаєш без обчислень?

Слайд 12. Завдання 2. Попрацюйте із математичними матеріалами.

Слайд 13. Завдання 3. Склади по дві рівності на віднімання.

Слайд 14. Завдання 4. Згадай, як пов'язані дії додавання і віднімання. Поясни, як складали рівності в першому стовпчику. Припусти, що між множенням і діленням також існує зв’язок. Розглянь, як цей зв’язок записали буквами в другому стовпчику. Прокоментуй приклад.

Слайд 15. Досліджуємо взаємозв'язок множення і ділення.

Слайд 16. Фізкультхвилинка.

Слайд 17. Завдання 5. Закінчи складання рівності.

Слайд 18-19. Завдання 6. Знайди значення добутків. З кожної рівності на множення склади дві рівності на ділення.

Слайд 20-21. Завдання 7. Якою дією перевіряється дія додавання? Як ти вважаєш, якою дією перевіряється дія множення? Доведи правильність одержаних результатів.

Слайд 22. Завдання 8. Знайди значення виразів у кожному стовпчику. Що спільне в цих виразах? Зроби висновки.

Слайд 23. Рухлива вправа.

Слайд 24. Завдання 2. Якою дією можна замінити дію множення? Дію ділення? Обчисли. Прочитай одержані рівності різними способами.

Слайд 25-28. Завдання 5. Знайди значення добутків спочатку в першому рядку, потім – у другому. Зістав результат і множники. Який висновок можна зробити? Значення яких добутків можна назвати без обчислень? Склади відповідні рівності.

Слайд 29. Завдання 5. Розв'яжи задачу.

Слайд 30. Завдання 6. Знайди значення виразів.

Слайд 31. Домашні тренувальні вправи. 

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні