Каталог матеріалів

Урок №109 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вивчаємо переставний закон множення; множення з нулем та одиницею

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 109. Вивчаємо переставний закон множення; множення з нулем та одиницею.

Мета: формувати поняття арифметичної дії множення та ділення; актуалізувати розуміння суті множення, знання назв компонентів множення, переставного закону додавання; ознайомити з переставним законом множення, вчити застосовувати його, у тому числі й у випадках множення числа 1 на будь-яке число, множення нуля на число; ознайомити з правилами множення з числом 1 та з числом нуль, вчити застосовувати ці правила в обчисленнях; формувати вміння розв’язувати задачі на розкриття суті множення.

 Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 15. Завдання 1. Знайди значення виразів.

Слайд 16. Завдання 2. Порівняй вирази, обчисливши їх значення. Що цікаве можна помітити?

Слайд 17. Завдання 3. Розгляньте добутки в кожному стовпчику. Що в них спільне? Що відмінне? Як ця відмінність вплине на результат другого виразу?

Слайд 18-19. Завдання 4. Знайди значення добутків. Зістав результат і множники. Який висновок можна зробити? Значення яких добутків ти можеш назвати без обчислень? Запиши відповідні рівності. Доведи свою думку.

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

Слайд 21. Завдання 5. Знайди значення виразів.

Слайд 22. Завдання 6. Розглянь вирази в кожному стовпчику. Чи матимуть вони однакові значення? Перевір своє припущення.

Слайд 23. Завдання 7. Розв'яжи задачі усно. Склади свої задачі, розв'язанням яких будуть ті самі рівності.

Слайд 24. Рухлива вправа.

Слайд 25-28. Завдання 4. Скориставшись зразком, перевір, чи виконується переставний закон множників множення для добутків.

Слайд 29. Завдання 5. Знайди значення добутків спочатку в першому рядку, потім – у другому. Зістав результат і множники. Який висновок можна зробити? Значення яких добутків можна назвати без обчислень? Склади відповідні рівності.

Слайд 30. Завдання 6. Знайди значення виразів. Прочитай отримані рівності різними способами.

Слайд 31. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні