Каталог матеріалів

Урок №104 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Перевір себе

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

Урок № 104. Тема «Перевір себе»

Очікувані результати: учні закріплюють знання про тварин вплив харчування на здоров’я; засвоюють інформацію про рідний край; поповнюють словниковий запас; розвивають навички самодисципліни; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати самостійно.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити застосовувати знання на практиці; учити самодисципліні; вдосконалювати навички аналізу ситуації; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: учити організовувати свою працю для досягнення мети; знаходити і накопичувати потрібні знання, способи для розв’язання завдань; виконувати розумові операції й практичні дії; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: вчити продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, використовувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими; виховувати самодисципліну;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; розвивати уміння формувати власну точку зору й доводити власну позицію;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до оточення; поглибити знання про власний вклад в доброзичливі стосунки в суспільстві; вдосконалити навички самодисципліни;

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, цеглинки LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Робота з зошитом

Слайд 5. Поміркуй.

Слайд 6. Поміркуй.

Слайд 7. Поміркуй.

Слайд 8. Поміркуй.

Слайд 9. Поміркуй.

Фізкультхвилинка

Слайд 10.  Рухлива вправа.

Слайд 11. Поміркуй.

Слайд 12. Поміркуй

Слайд 13. Поміркуй

Слайд 14. Поміркуй

Слайд 15. Поміркуй

Фізкультхвилинка

Слайд 16.  Рухлива вправа.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 17. Намалюй

Слайд 18. Поміркуй

Слайд 19. Поміркуй

Слайд 20. Висновок.

Слайд 21. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 22. Рефлексія «Лимонний настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні