Каталог матеріалів

Урок №103 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Україна – європейська держава

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок № 103. «Україна – європейська держава»

Очікувані результати: учні формують уявлення про Україну, як європейську державу; вміють проводити спостереження та робити висновки; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

сформувати уявлення про сусідів України; учити проводити спостереження; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати критичне мислення, діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: вчити правилам поведінки під час перебування на природі; розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіння навичками стосунків; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з дослідів, підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до свого здоров’я; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, навички попередження травматизму.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Поміркуйте.

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 6 Розгорніть підручники на сторінці 110.

Слайд 7. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 8.  Словничок

Слайд 9.  Хвилинка – цікавинка.

Слайд 10.  Розгляньте карту

Слайди 11-17.  Візьміть до уваги

Слайд 18.  Слухаємо. Розповідаємо.

Фізкультхвилинка

Слайд 19  Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 21. Сторінка 15. Вправа 1. Поміркуй

Слайд 22.  Сторінка 54. Вправа 2. Поміркуй.

Слайд 23.  Сторінка 54. Вправа 3.Поміркуй.

Слайд 24.  Сторінка 54. Вправа 4. Поміркуй.

Фізкультхвилинка

Слайд 25.  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайди 26-38. Пограємо.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 39.  Висновок

Слайд 40. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 41. Рефлексія «Мій настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні