Каталог матеріалів

Урок №96 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа з використанням прийому округлення

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 96. Додаємо і віднімаємо числа з використанням прийому округлення.

Мета: актуалізувати вміння замінювати число близьким круглим й визначати, на скільки це число збільшилося, розуміння залежності результату арифметичних дій додавання або віднімання від зміни одного з компонентів; перенести відомий спосіб міркування – округлення на випадки додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд; закріпити прийом округлення при додаванні й відніманні двоцифрових чисел із переходом через розряд; розвивати вміння розв’язувати задачі; закріпити вміння визначати час за годинником.

 Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 10. Завдання 1. Заміни число найближчим круглим числом. На скільки збільшилося число? Склади відповідні рівності.

Слайд 11-13. Завдання 2. Значення якого виразу в стовпчику обчислити легше? Що змінилося? Як ця зміна вплине на результат? Закінчи обчислення.

Слайд 14. Завдання 3. Пригадай, як міркувати при додаванні або відніманні з використанням прийому округлення. Значення якого виразу в стовпчику ти вмієш обчислювати цим способом? Закінчи обчислення.

Слайд 15. Фізкультхвилинка.

Слайд 16-18. Завдання 4. Знайди значення виразів, використовуючи прийом округлення.

Слайд 19. Завдання 5. Визнач час за годинником, якщо триває перша половина доби; друга половина доби.

Слайд 20-21. Завдання 8. Прочитай задачу. Поясни схему. Про що дізнаємось, коли знайдемо значення поданих виразів?

Слайд 22. Рухлива вправа

Слайд 23. Завдання 1. Заміни число найближчим круглим числом. На скільки збільшилося число? Склади відповідні рівності.

Слайд 24-26. Завдання 2. Значення якого виразу в стовпчику обчислити легше? Що змінилося? Як ця зміна вплине на результат? Закінчи обчислення.

Слайд 27. Завдання 3. Пригадай, як міркувати при додаванні або відніманні з використанням прийому округлення. Значення якого виразу в стовпчику ти вмієш обчислювати цим способом? Закінчи обчислення.

Слайд 28. Завдання 4. Знайди значення виразів за схемами.

Слайд 29. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні