Каталог матеріалів

Урок №95 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звук [б], позначення його буквою б, Б (бе). Відпрацювання літературної вимови слів зі звуком [б].

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №095. Читання. Звук [б], позначення його буквою б, Б (бе). Відпрацювання літературної вимови слів зі звуком [б]. Читання складів, слів, речень із буквою б.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

розвивати в учнів уміння сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [б]; ознайомити дітей із друкованою буквою б, Б; учити читати склади-злиття і слова з буквою б; формувати літературну вимову слів із дзвінкими звуками; формувати навички читання слів і тексту з вивченими буквами, уявлення про залежність значення слова;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Організація класу.

Слайд 4-6. Вправа на постанову дихання та розвиток артикуляції.

Слайд 7. Робота над скоромовкою

Слайд 8. Повторення вивченого.

Слайд 9. Гімнастика для очей.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 10. Гра «Буква загубилася».

Слайд 11-12. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 13-14. Знайомимося з буквою.

Слайд 15. Робота з підручним матеріалом — побудова букви.

Слайд 16. Гра «Хто найуважніший?».

Слайд 17. Рухлива вправа. Руханка «Мокрий собака». Знімаємо емоційну та

Слайд 18. Звуковий аналіз слів.

Слайд 19. Виділення звука [б].

Слайд 20. Вправи з читання.

Слайд 21. Читання слів.

Слайд 22. Повільне читання.

Слайд 23-24. Підготовка до читання (с. 99).

Слайд 25. Розширення знань дітей про слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням.

Слайд 26. Фізкультхвилинка.

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 27. Щоденні 5. Читання для себе.

Слайд 28. Редагування речення.

Слайд 29. Гра «Склади слова»

Слайд 30. Пограй в мовні ігри.

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Оберіть відповідну цеглинку LEGO. Створіть пірамідку нашого настрою

Слайд 31. З якою буквою ознайомилися на уроці? (Б).

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні