Каталог матеріалів

Урок №92 для 3 класу з української мови за К. Пономарьовою - Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтовних завдань з теми «Частини мови»

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови за навчально-методичним комплектом К.І.Пономарьової (підручник «Українська мова та читання» для 3 класу у 2-х частинах; зошит «Я дружу зі словом», зошит з розвитку мовлення «Малюю словом», зошит «Мої досягнення» - тематичні діагностичні роботи).

Урок № 92. Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтовних завдань з теми «Частини мови»

 

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів з теми «Частини мови»; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, дбайливе ставлення один до одного.

 

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування.

Слайд 4. Завдання 1. Пригадай, які частини мови відповідають на подані питання. Наведи приклади цих частин мови за зразком.

Слайд 5. Гімнастика для очей.

Слайд 6-7. Завдання 2. Прочитайте речення. Встав пропущені числівники.

Слайд 8. Завдання 3. Спиши сполучення слів, розкривши дужки. Підкресли прийменники.

Слайд 9. Завдання 4. Доповни речення пропущеними словами. Підкресли іменники – власні назви.

Слайд 10-11. Завдання 5. Утвори іменники від поданих дієслів і запиши.

Слайд 12. Фізкультхвилинка

Слайд 13. Завдання 6. Утвори сполучення слів, додавши прийменники.

Слайд 14-15. Завдання 7. Спиши речення, розкривши дужки. Напиши над кожним словом, яке це частина мови.

Слайд 16-17. Завдання 8. Добери якомога більше прикметників до поданого слова й запиши. Скористайся світлиною.

Слайд 18-19. Завдання 9. Напиши текст про дощ (вітер) (3-4 речення). Використай слова з попереднього завдання.

Слайд 20. Рефлексія «Загадкові листи».

Слайд 21. Рухлива вправа.

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні