Каталог матеріалів

Урок №92 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Письмо. Письмо малої букви з.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №092. Письмо. Письмо малої букви з.

Очікувані результати: учні формують і розвивають навички письма; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в парах, групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити писати малу букву з; розвивати спритність пальчиків і чіткість мовлення під час вправи «Замок»; вправляти в письмі підготовчих елементів; звернути увагу на відривні сполучення букв зо, за;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати охайність, уважність;

здоров’язберігаючої: вправляти у правильному розміщенні олівця учнів, які пишуть правою/лівою рукою; розвивати окомір, увагу, дрібні м’язи руки та м’язову пам’ять дітей, увагу, логічне мислення;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3.  Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 4.  Хто як сидить під час письма?

Слайд 5.  Робота над загадкою.

Слайд 6.  Повторення вивченого.

Слайд 7.  Пальчикова гімнастика. Вправа «Замок» (с. 46).

Слайд 8.  Робота в зошиті.

Слайд 9.  Робота в зошиті.

Слайд 10.  Вправа для очей

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 11.  Побудуйте звукову схему слова, у якому є звук [з’] (м’який)

Слайд 12.  Підготовчі вправи до написання літери «зе» (с. 47)

Слайд 13.  Написання малої літери «з».

Слайд 14-15.  Робота в зошиті.

Слайд 16.  Фізкультхвилинка

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 17.  Гра «Один — багато». Робота в парах (с. 47 унизу).

Слайд 18. Буквений диктант.

Слайд 19. Малюнковий диктант.

Слайд 20. Робота з конструктором LEGO. Гра «Не скажу, а покажу»

Рефлексія уроку. Рефлексія «Мій настрій».

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні