Каталог матеріалів

Урок №92 для 2 класу з української мови та читання за І. Большаковою - Однина і множина. Оповідання. Діалог. «Чарівна паличка» (за Анатолієм Григоруком)

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови (читання, письмо) з використанням навчально-методичного комплекту «Українська мова». Большакова І.О., Пристінська М.С.

Урок №92. Однина і множина. Оповідання. Діалог. «Чарівна паличка» (за Анатолієм Григоруком)

Очікувані результати:

 Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст твору за заголовком, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору, співвідносить сюжет з власним життєвим досвідом, розповідає про улюблених персонажів, висловлює емоції, ставить запитання за змістом;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання, підтримує і ініціює діалог, висловлює свої думки, аргументує; використовує фактичний зміст твору для перетворення усної інформації.

Обладнання: мультимедійний комплект, цеглинки Лего, картки.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Слайд 3. Розгадуємо ребус. Утворюємо слово.

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 4. Фантазуємо, будуємо висловлювання.

Слайд 5. Каліграфічна хвилинка. Робота в зошиті.

Слайд 6. Повідомлення теми та мети уроку.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 7-10.  Робота з підручником (с.20). Підготовка до читання оповідання. Знайомство з твором. Словникова робота.

Слайд 11.  Рухлива вправа.

Слайд 12-13.  Робота в зошиті з друкованою основою. (с.9) Розподіляємо слова по групах. Самостійна робота.

Слайд 14. Фізкультхвилинка.

Слайд 15-16. Робота над текстом. Удосконалення читацьких навичок. Емоційне читання. Аналіз тексту. Вправа «Читацьке колесо»

Слайд 17. Театралізація. Читаємо діалоги за ролями.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 18. Тестування з цеглинками Лего

Підсумок

Слайд 19. Вправа «Інтерв’ю»

Рефлексія

Слайд 20. Вправа «Світлофор настрою».

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні