Каталог матеріалів

Урок №91 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 91. Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно

Мета: актуалізувати вміння подавати число у вигляді суми розрядних доданків, виконувати порозрядне додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд, обчислювати значення сум більш як двох доданків зручним способом, подавати число як суму зручних доданків, де перший доданок — десятки, але на один десяток менше, а другий доданок — одиниці та ще 10; перенести відомий учням спосіб порозрядного додавання на випадки з переходом через розряд; ознайомити з прийомом порозрядного віднімання у випадках із переходом через розряд; закріпити прийом порозрядного обчислення для додавання та віднімання.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 13. Завдання 1. Заміни кожне число сумою розрядних доданків.

Слайд 14. Завдання 2. Виконай обчислення зручним способом за схемою.

Слайд 15. Завдання 3. Поясни за першою схемою, як виконати додавання. Порівняй суми. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язування? Що спільне в розв'язаннях? Закінчи обчислення. 

Слайд 16. Завдання 4. Знайди значення виразів за схемами.

Слайд 17. Завдання 5. Заміни кожне число сумою зручних доданків за зразком.

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

Слайд 19. Завдання 6. Поясни за першою схемою, як виконати віднімання. Порівняй різниці. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язування? Що спільне в розв'язаннях? Закінчи обчислення.

Слайд 20. Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток.

Слайд 21. Завдання 7. Обчисли за схемами.

Слайд 22. Рухлива вправа.

Слайд 23. Завдання 1. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 24. Завдання 2. Виконай обчислення зручним способом за схемою.

Слайд 25. Завдання 5. Заміни числа сумою розрядних доданків.

Слайд 26. Завдання 4. Поясни за схемою, як виконати додавання чисел 57 і 42. Зістав суми. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язування?

Слайд 27. Завдання 5. Заміни кожне число сумою зручних доданків за зразком.

Слайд 28. Завдання 6. Поясни за схемою, як виконати віднімання чисел 65 і 23. Зістав різниці. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язування?

Слайд 29-32. Завдання 7. Знайди значення виразів із поясненням.

Слайд 33. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні