Каталог матеріалів

Урок №86 для 2 класу з української мови та читання за І. Большаковою - Слова — назви предметів

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови (читання, письмо) з використанням навчально-методичного комплекту «Українська мова». Большакова І.О., Пристінська М.С.

Урок №86. Слова - назви предметів.

Очікувані результати:

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, співвідносить сюжет з власним життєвим досвідом;

Взаємодіємо усно: висловлює власну думку, підтримує її аргументами;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Досліджуємо мовлення: аналізує лексичне значення слів, знаходить спільне, ставить питання, порівнює власне мовлення з мовленням інших.

Обладнання: мультимедійний комплект, цеглинки Лего, картки.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Слайд 3-5. Робота над загадками.

Слайд 6. Каліграфічна хвилинка. Робота в зошиті.

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 7. Аналіз лексичного значення слів. Працюємо над питанням.

Слайд 8. Повідомлення теми та мети уроку.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 9-13.  Робота з підручником (с.12). Працюємо над визначенням, досліджуємо мовні явища. Розподіляємо слова на групи за питаннями.

Слайд 14. Фізкультхвилинка.

Слайд 15-16. Робота в зошиті з друкованою основою. (с.3) Знаходимо слова – назви предметів, розподіляємо на групи. Вправа 1-2.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 17. Інтерактивна вправа.

Слайд 18. Робота в зошиті з друкованою основою. (с.4) Вправа 3. Редагуємо речення.

Підсумок

Слайд 19. Вправа «Незакінчені речення»

Рефлексія

Слайд 20. Вправа «Світлофор настрою».

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні