Каталог матеріалів

Урок №86 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа частинами

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 86. Додаємо і віднімаємо числа частинами.

Мета: формувати обчислювальні навички додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд, актуалізувати вміння подавати число у вигляді суми зручних доданків; суми розрядних доданків; закріпити прийом додавання й віднімання чисел частинами; формувати вміння додавати та віднімати частинами двоцифрові числа з переходом через розряд, розв’язувати задачі.

 

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 11-12. Завдання 1. Знайди значення виразів, міркуючи за схемами. Якою сумою заміниш другий доданок? від'ємник?

Слайд 13. Завдання 2. Заміни кожне число сумою розрядних доданків.

Слайд 14. Завдання 3. Зістав вирази в кожному стовпчику. Чим вони відрізняються? Значення якого виразу обчислити легше? Виконай його обчислення частинами. Чи можна міркувати так само при обчисленні іншого виразу в стовпчику?

Слайд 15. Фізкультхвилинка.

Слайд 16-17. Завдання 4. Поясни розв'язування за першою схемою. Зістав другу суму з першою. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язування? Закінчи обчислення.

Слайд 18. Додавання і віднімання двоцифрових чисел.

Слайд 19-20. Завдання 5. Знайди значення виразів, замінивши другий доданок (або від'ємник) сумою розрядних доданків.

Слайд 21. Рухлива вправа.

Слайд 22. Завдання 1. Працюйте з математичними матеріалами.

Слайд 23-24. Завдання 2. Знайди значення виразів, міркуючи за схемами. Якою сумою доцільно замінити другий доданок? від'ємник?

Слайд 25. Завдання 3. Заміни число сумою розрядних доданків.

Слайд 26. Завдання 4. Зістав вирази в кожному стовпчику. Значення якого виразу обчислити легше? Обчисли частинами. Чи можна міркувати так само при обчисленні іншого виразу в стовпчику?

Слайд 27-28. Завдання 5. Поясни міркування за схемами в першому рядку. Зістав суми чисел; різниці чисел. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язування? Закінчи обчислення.

Слайд 29-30. Завдання 6. Виконай додавання і віднімання частинами.

Слайд 31. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні