Каталог матеріалів

Урок №85 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення букви т, Т, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №085. Читання. Закріплення букви т, Т, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах. Слова однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріпити вивчену літеру, її звукове значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навички читання слів, речень і тексту з вивченими буквами; розвивати вміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, складати речення за малюнком, розрізняти значення багатозначних слів;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Емоційне налаштування «Екран настрою».

Слайд 4-6. Фонетичні загадки.

Слайд 7. Робота з чистомовкою.

Слайд 8. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 9. Повторюємо вивчені букви.

Слайд 10. Читаємо швидко!

Слайд 11-13. LEGO-читанка.

Слайд 14. Гра «Упіймай звук [т]».

Слайд 15. Знайдіть і прочитайте слова.

Слайд 16. Рухлива вправа.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 17. Виділення звуків [т], [т’].

Слайд 18-19. Вправи з читання.

Слайд 20. Ознайомлення зі словами, однаковими за звучанням і написанням, але різними за значенням.

Слайд 21. Робота за віршем.

Слайд 22. Читання «ланцюжком».

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Слайд 24. Робота над текстом (с. 89).

Слайд 25-26. Щоденні 5. Слухаю і розумію

Слайд 27. Читання «ланцюжком».

Слайд 28. Вправа «Ромашка Блума».

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 29-31. Гра «Збери слова»

Слайд 32. Гра «Картинка заблукала».

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Веселка».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні