Каталог матеріалів

Урок №84 для 2 класу з української мови та читання за І. Большаковою - Авторська казка. Оповідання. «Знайомий сніговик» (за Лесею Ворониною)

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови (читання, письмо) з використанням навчально-методичного комплекту «Українська мова». Большакова І.О., Пристінська М.С.

Урок №84. Авторська казка. Оповідання. «Знайомий сніговик» (за Лесею Ворониною)

Очікувані результати:

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст твору за заголовком, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору, співвідносить сюжет з власним життєвим досвідом, розповідає про улюблених персонажів, висловлює емоції;

Взаємодіємо усно: сприймає і розуміє усне висловлювання, відповідає на питання за змістом, висловлює емоції та почуття, переказує, створює власне зв’язне висловлювання.

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Обладнання: мультимедійний комплект, цеглинки Лего, картки.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату класу. Вправа «Дай мені 5».

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Слайд 3. Пригадуємо голосні звуки, співаємо.

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 4. Синтетичні вправи на читання. Вставляємо голосні звуки і букви.

Слайд 5. Каліграфічна хвилинка. Робота в зошиті.

Слайд 6. Повідомлення теми та мети уроку.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 7-8.  Робота з підручником (с.7). Читання тексту різними способами. Гра «День, вечір, ніч». Вибіркове читання.

Слайд 9.  Рухлива вправа.

Слайд 10-11.  Робота в зошиті з друкованою основою. (с.2) Вправа 1-2. Складаємо і записуємо речення. Складаємо зв’язне висловлювання, текст-опис сніговика.

Слайд 12. Фізкультхвилинка.

Слайд 13-14.  Робота над текстом. Переказуємо текст за схемою. Складаємо план. Вправа «Крісло автора».

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 15. Тестування з цеглинками Лего.

Слайд 16. Інтерактивна вправа. Встановлюємо послідовність подій.

Підсумок

Слайд 17. Вправа «Незакінчені речення»

Рефлексія

Слайд 18. Вправа «Емоційні сніжинки».

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні