Каталог матеріалів

Урок №83 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа частинами

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 83. Додаємо і віднімаємо числа частинами.

Мета: формувати обчислювальні навички додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд, актуалізувати вміння подавати число у вигляді суми зручних доданків; закріпити прийом додавання й віднімання чисел частинами; формувати вміння додавати та віднімати частинами двоцифрові числа з переходом через розряд, знаходити значення виразів на кілька дій, виконувати синтетичні міркування при пошуку розв’язування задачі, розв’язувати задачі; закріпити уявлення про коло та круг.

 

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 16. Завдання 1. Кожне число заміни сумою з указаним першим доданком.

Слайд 17-18. Завдання 2. Знайди значення виразів за схемами.

Слайд 19-20. Завдання 3. Скороти міркування, використовуючи схеми.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

Слайд 22-23. Завдання 4. Знайди значення виразів по діях.

Слайд 24. Завдання 5. Прочитай задачу й добери до неї схему.

Слайд 25. Завдання 5. Продовж міркування від числових даних до запитання, користуючись схемою. Доповни її.

Слайд 26. Завдання 5. Розв'яжи задачу.

Слайд 27. Завдання 6. Розглянь малюнок. Назви радіус кола; діаметр кола. Які точки належать колу? Які – кругу? Накресли відрізок DL, довжина якого дорівнює діаметру кола.

Слайд 28. Рухлива вправа.

Слайд 29-30. Завдання 1. Знайди значення виразів за схемами.

Слайд 31-32. Завдання 3. Скороти міркування, скориставшись схемами.

Слайд 33-35. Завдання 3. Розв'яжи задачу двома способами, користуючись підказками.

Слайд 36-37. Завдання 4. Визнач порядок дій і виконай обчислення.

Слайд 38. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні