Каталог матеріалів

Урок №83 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звуки [т], [т'], позначення їх буквою т, Т (те). Читання складів і слів із буквою т.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №083. Читання. Звуки [т], [т'], позначення їх буквою т, Т (те). Читання складів і слів із буквою.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити учнів розрізняти звуки [т] і [т’], сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [т] і [т’]; ознайомити учнів з друкованою буквою т, Т, що може позначати звуки [т] і [т’]; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів із твердими і м’якими приголосними звуками; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою т; формувати навички читання слів із вивченими буквами;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Емоційне налаштування «Екран настрою».

Слайд 4-6. Фонетичні загадки.

Слайд 7. Робота над скоромовкою

Слайд 8. Гімнастика для очей.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 9. Гра «Буква загубилася».

Слайд 10. Зробіть звуковий аналіз слова торт за допомогою цеглинок.

Слайд 11. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 12. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 13-14. Знайомимося з буквою.

Слайд 15. Рухлива вправа.

Слайд 16. Звуковий аналіз слів.

Слайд 17. Вправа «Асоціативний кущ».

Слайд 18. Виділення звуків [т], [т’].

Слайд 19. Склади звукові схеми до слів.

Слайд 20. Ознайомлення з будовою літери.

Слайд 21. Читання складів.

Слайд 22. Читання слів (повільно).

Слайд 23. Повільне читання.

Слайд 24. Утворення слів за допомогою стрілочок.

Слайд 25-26. Читання слів.

Слайд 27. Фізкультхвилинка.

Слайд 28. Гра «Продовж ланцюжок слів». Робота в парах.

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 29. Робота над скоромовкою.

Слайд 30. Робота з конструктором LEGO. Робота в групах

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Веселка».

Слайд 31. З якою буквою ознайомилися на уроці? (Т).

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні