Каталог матеріалів

Урок №82 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа частинами

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 82. Додаємо і віднімаємо числа частинами.

Мета: узагальнити й систематизувати знання нумерації чисел першої сотні, актуалізувати вміння подавати число у вигляді суми зручних доданків, зменшувати або доповнювати число до круглого; актуалізувати спосіб додавання чисел частинами у межах 20, додавання або віднімання одноцифрового числа в межах 100, перенести цей спосіб міркування на випадки додавання й віднімання двоцифрових чисел; закріпити прийом додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд частинами.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 9. Завдання 1. Кожне число заміни сумою з указаним першим доданком.

Слайд 10. Завдання 2. Доповни числа до найближчих круглих чисел за схемою.

Слайд 11-12. Завдання 3. Знайди значення виразів за схемами.

Слайд 13. Завдання 3. Знайди значення виразів за схемами.

Слайд 14. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Прийом обчислення частинами.

Слайд 15. Завдання 4. Встав пропущені цифри так, щоб зменшити кожне зменшуване до круглого числа.

Слайд 16. Фізкультхвилинка.

Слайд 17-18. Завдання 5. Закінчи розв'язування за схемами. Поясни розв'язування. Що змінилося в другому виразі? Як ця зміна вплинула на його розв'язання? Що спільне в розв'язанні?

Слайд 19. Завдання 5. Спробуй міркувати так само, щоб обчислити різницю 42 і 25.

Слайд 20. Віднімання двоцифрового числа від двоцифрового. Спосіб віднімання частинами.

Слайд 21. Завдання 6. Обчисли за схемами та прокоментуй розв'язання.

Слайд 22. Рухлива вправа.

Слайд 23. Завдання 1. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 24. Завдання 2. Доповни числа до найближчих до них круглих чисел.

Слайд 25-26. Завдання 3. Поясни розв'язування за першою схемою. Що змінилося в другому виразі? Як ця зміна вплине на його розв'язування. Що спільне в розв'язаннях?

Слайд 27. Завдання 3. Спробуй міркувати аналогічно, щоб обчислити суму 78 і 14.

Слайд 28. Завдання 4. Встав пропущені цифри так, щоб зменшити кожне зменшуване до круглого числа.

Слайд 29-30. Завдання 5. Закінчи розв'язування за схемами. Поясни розв'язування. Що змінилося в другому виразі? Як ця зміна вплинула на його розв'язання? Що спільне в розв'язанні?

Слайд 31. Завдання 5. Спробуй міркувати аналогічно, щоб знайти різницю чисел 54 і 36.

Слайд 32. Завдання 6. Знайди значення виразів із коментарем.

Слайд 33. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні