Каталог матеріалів

Урок №79 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звук [п], позначення його буквою п, П (пе). Читання складів, слів і тексту з буквою п.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №079. Читання. Звук [п], позначення його буквою п, П (пе). Читання складів, слів і тексту з буквою п.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

розвивати в учнів уміння сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [п]; ознайомити дітей із друкованою буквою п, П; учити читати склади-злиття і слова з буквою п; формувати навички читання слів і тексту з вивченими буквами;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 6. Робота над скоромовкою

Слайд 7. Гімнастика для очей.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 8. Визначаємо спільний звук.

Слайд 9. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 10. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 11-12. Знайомимося з буквою.

Слайд 13. Гра «Буква загубилася».

Слайд 14. Робота з конструктором LEGO

Слайд 15. Рухлива вправа.

Слайд 16. Послухайте розповідь.

Слайд 17. Творче завдання.

Слайд 18. Зробіть звуковий аналіз слова.

Слайд 19. Вправа «Асоціативний кущ»

Слайд 20. Читання складів.

Слайд 21-22. Повільне читання.

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Слайд 24. Вправа «Входження в малюнок».

Слайд 25. Вправа «Квест-цікавинка»

Слайд 26-27. Щоденні 5. Слухаю і розумію.

Слайд 28. Творче завдання.

Слайд 29. Запитання і завдання для уважного читача.

Слайд 30. Читання «ланцюжком».

Слайд 31. Гра «Виправ помилку».

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 32. Використання стратегії «Ромашка Блума».

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Емоційна ромашка». Дай відповіді цеглинками LEGO.

Слайд 33. З якою буквою ознайомилися на уроці? (П).

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні