Каталог матеріалів

Урок №75 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звуки [р], [р'], буква р, Р(ер). Читання складів і слів із буквою р.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №075. Читання. Звуки [р], [р'], буква р, Р(ер). Читання складів і слів із буквою р.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити учнів розрізняти звуки [р] і [р’], сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [р] і [р’]; ознайомити з друкованою буквою р, Р, що може позначати звуки [р] і [р’]; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою р; формувати навички читання слів із вивченими буквами;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота над скоромовкою

Слайд 7. Гімнастика для очей.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 8. Визначаємо спільний звук.

Слайд 9. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 10. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 11-12. Знайомимося з буквою.

Слайд 13. Гра «Буква загубилася».

Слайд 14. Рухлива вправа.

Слайд 15. Порівняй звуки, позначені стрілочками.

Слайд 16. Послухайте вірш. Запам’ятайте слова зі звуками [р], [р’].

Слайд 17. Робота з конструктором LEGO

Слайд 18. Читання складів

Слайд 19. Читання складів (повільно)

Слайд 20. Читання слів (швидко)

Слайд 21-22. Читання слів.

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Слайд 24. Читання слів із завданням.

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 25. Гра «Слово у слові»

Слайд 26.  Гра «Склади слова».

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Емоційна ромашка». Дай відповіді цеглинками LEGO.

Слайд 27. З якою буквою ознайомилися на уроці? (Р).

24.11.2023 в 08:23
не працює презентація
Адміністратор Дарія
24.11.2023 в 11:38
Доброго часу доби. З приводу Вашого питання існує детальна інструкція: Відкриваємо завантажені файли - https://vsimpptx.com/faqs/u-mene-probelemi-iz-vidkrittyam-fajliv